• Ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov na Senior klube

  Na základe ustanovenia § 10 zákona č. 428/2002 Z. z., je prevádzkovateľ, ktorý mieni získať od dotknutej osoby jej osobné údaje, je povinný najneskôr pri ich získavaní informovať dotknutú osobu a bez vyzvania jej vopred oznámiť (1) názov a sídlo alebo trvalý pobyt prevádzkovateľa (2) účel spracúvania osobných údajov (3) poučenie o dobrovoľnosti (4) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené (5) formu zverejnenia (6) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

  Týmto si svoju povinnosť plníme:

  1. Prevádzkovateľ webu Senior Klub (www.seniorklub.sk) je spoločnosť RAMIL, s.r.o., Dulov 158, 01852, IČO: 36343021
  2. Účelom spracovania osobných údajov je vzájomné spoznanie členov medzi sebou.
  3. Všetky osobné údaje v registračnom formulári (dátum narodenia, pohlavie, váha, výška, rodinný stav, kraj a záujmy) sú dobrovoľné a nikto ich nemusí vyplniť, resp. vyplní v každej položke možnosť "Nechcem uviesť".
  4. Zobrazovanie osobných údajov môže každý člen podľa vlastnej vôle sprístupniť, vybrať okruh strán, ktorým ich chce sprístupniť (priatelia, kontakty, registrovaní členovia, všetci), alebo úplne skryť v nastaveniach súkromia svojho profilu.
  5. Podľa nastavení zvolených v bode 4. sa osobné údaje zobrazujú, alebo nezobrazujú tretím stranám v profile člena v záložke O mne.
  6. Z podstaty fungovania internetu nie je nijako geograficky obmedzené zobrazovanie údajov a plne závisí len od užívateľa, komu povolí ich zobrazovanie. V akej krajine sa užívateľ nachádza pri tom nehrá žiadnu úlohu.

  Prevádzkovateľ sa zaväzuje okamžite na žiadosť užívateľa nastaviť jeho profil takým spôsobom aby bol v súlade s jeho želaniami.
 • Štátna účelová dotácia

 • Nové témy

  Giza

  Moje zvieratko.

  Tému začal: Giza

  Alebo zviera. Pretože ťažko povedať na bernardína že je zvieratko. V téme Naši zvierací maznáčikovia je 1 110 odpovedí a preto je na mieste...

  Posledný príspevok napísal/a: dada Včera, 14:49 Prejsť na posledný príspevok
  babi ele

  O všeličom Len tak

  Tému začal: babi ele

  Vidíš, Gizka? A keby si chcelipovedať niečo, čo nie je určené našim očiam, majútam súkromné správy, ktorécudzí nemôžu čítať. Do kelu , čo sa mito...

  Posledný príspevok napísal/a: dada Včera, 14:26 Prejsť na posledný príspevok
  Giza

  Aký bol môj deň?

  Tému začal: Giza

  Ako nám plynie náš drahocenný čas? Čo robíme, čo plánujeme, kam ideme, kde sme boli, čoho sa bojíme, aké sú naše radosti, naše smútky? Sme spokojní?...

  Posledný príspevok napísal/a: Giza Včera, 06:34 Prejsť na posledný príspevok