Oznámenie

Collapse
No announcement yet.

Fakty o Alzheimerovej chorobe

Collapse
X
Collapse

 • Fakty o Alzheimerovej chorobe

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu medzi 10 hlavných smrteľných ochorení a s prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva riziko vzniku tohto ochorenia rastie.
  • Štatistiky západných krajín uvádzajú, že v priemere 1% ich obyvateľov je postihnutých Alzheimerovou chorobou a radia ju na štvrté miesto najčastejších príčin úmrtia.
  • Podľa prognózy Inštitútu informatiky a štatistiky sa počet ľudí nad 65 rokov na Slovensku do roku 2010 zvýši až na 690 000, pričom celkový rast populácie bude pomalší.
  • Napriek osvete je ochorenie na Slovensku stále poddiagnostikované, iba 5-10 % pacientov s ACH dostáva adekvátnu liečbu, ktorá spolu s nefarmakologickými technikami zmierňuje príznaky ochorenia a zlepšuje kvalitu života pacientov a ich opatrovateľov.
  • Aj keď dnes presnú príčinu vzniku ACH nepoznáme, predpokladá sa, že pod vznik ochorenia sa podpisuje istá kombinácia nasledujúcich faktorov: pokročilý vek, výskyt rizikových faktorov, ako sú vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita, cukrovka či vysoký cholesterol, predchádzajúce úrazy hlavy, stres, vysoká miera úzkosti a pesimizmu a iné škodlivé vplyvy prostredia.

  O OCHORENÍ

  Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré je sprevádzané postupným úpadkom pamäti, myslenia, chápania, reči, schopnosti učiť sa, úsudku a plánovania. Príznaky ochorenia začínajú výpadkami krátkodobej pamäte, dezorientáciou a inými mentálnymi poruchami, ktoré postupne môžu viesť až k strate kontroly nad telesnými funkciami. Najčastejšie sa objavuje u ľudí starších ako 65 rokov, s mierne častejším výskytom u žien ako u mužov.
  Príznaky Alzheimerovej choroby možno v prvých fázach ochorenia ľahko prehliadnuť alebo ich pripísať stresu, únave či depresii a strate chuti do života súvisiacej so starnutím. Častým prejavom je aj zmätenosť či popletenosť, po čase sa objavia menšie poruchy pamäte, ktoré sa postupne prehlbujú. Ľudia postihnutí týmto ochorením môžu zabúdať mená svojich blízkych, názvy známych miest či účel každodenne používaných predmetov. Ako sa pamäťové výpadky, príznačné pre rané štádium ochorenia, postupne zhoršujú, pridávajú sa k nim aj iné mentálne poruchy a problémy správania.
  Všeobecne sa príznaky rozvíjajú nasledovne - aj keď postup choroby môže mať v jednotlivých prípadoch mierne odlišnosti:
  • spočiatku nenápadne nastupujúce zmeny osobnosti spojené so zvláštnymi „maniermi“ alebo nevhodným správaním, niekedy akoby „karikovanie“ pôvodnej osobnosti
  • postupný nárast porúch pamäti
  • depresia a úzkosť, alebo iné poruchy afektov, nálad
  • problémy s učením sa novému, problémy s obsluhou domácich spotrebičov, telefonovaním
  • neskôr všeobecná zmätenosť , neschopnosť plánovať a riešiť komplexnejšie problémy
  • problémy spojené s jazykom, matematickými operáciami a úsudkom
  • náladovosť, pocity smútku alebo hnevu , striedanie apatie a podráždenosti
  • dezorientovanosť v čase a priestore
  • neschopnosť adaptovať sa na zmenu, nové prostredie a podobne
  • utiahnutosť, či už pre stratu sebadôvery alebo pre komunikačné problémy
  • v pokročilých fázach choroby - poruchy poznávania známych osôb, ilúzie
  • strácanie predmetov a následné obviňovanie okolia z okrádania
  • bludy a halucinácie
  • túlanie sa a schovávanie predmetov , nepokoj, agresívne prejavy
  • problémy s prijímaním potravy
  • poruchy spánku
  • strácanie schopnosti vyjadrovať sa rečou
  • strata celkovej kontroly nad sebou samým a telesnými funkciami
  • s následnou plnou odkázanosťou na opateru
  • postupné ubúdanie aktivity, imobilizácia, kachexia


  Narastaním príznakov v pokročilých štádiách choroby, zvlášť nepokoja, nespavosti, negativizmu a agresivity, tieto sa môžu stať dôvodom úplného vyčerpania osôb, ktorí chorých opatrujú a následnej inštitucionalizácie (umiestnenie do nemocnice, neskôr do lôžkového zariadenia sociálnej starostlivosti).

  Adekvátna liečba zmierňuje nielen príznaky úbytku pamäťových a intelektových schopností, ale znižuje výskyt porúch správania u chorých, zlepšuje ich opateru a predlžuje dobu zotrvania v prirodzenom domácom prostredí, resp. úplné doopatrovanie doma.

  PREVENCIA – TRÉNINGY PAMÄTI A KOGNITÍVNA REHABILITÁCIA

  Pravdepodobne jediný súčasný účinný preventívny prostriedok proti predčasnému starnutiu mozgu je pamäťový tréning. Patrí k novodobým efektívnym nástrojom predĺženia nezávislého života seniorov, zvýšenia ich sebestačnosti a zo spoločenského hľadiska je aj ekonomicky najzaujímavejší – každý je zodpovedný sám za seba. Tréningy pamäti môžu navštevovať aktívni seniori, ktorí pociťujú problémy s pamäťou v bežnom živote, aj seniori, ktorým doporučujú tento typ aktivity lekári – psychiatri alebo neurológovia ako doplnok liečby, zvyčajne problémov s pamäťou a depresie.

  Kognitívna rehabilitácia je modifikovaný tréning pamäti, je však určená pre ľudí s miernym a stredným stupňom ACH. Jej cieľom je udržanie kognitívnych schopností osôb postihnutých demenciou a je rovnako dôležitá ako farmakologická terapia.

  [1] Vaňo, B. a kol.: Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2050, Bratislava, INFOSTAT, 2002
  viac informácií na http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.html
   Posting comments is disabled.

  Značky článkov

  Collapse

  Najnovšie články

  Collapse

  • Slovenská lekárnická komora trvá na odbornosti
   tvt
   Odbornosť vždy ťahá za slabší koniec vo všetkých oblastiach nášho života, žiaľ, aj v lekárenstve. Neraz v neľahkej sociálnej situácii občania vidia na prvom mieste len cenu. Honba za zľavami a bonusmi u nich víťazí. Z nedávno uskutočneného prieskumu, ktorý pre Slovenskú lekárnickú komoru (SLeK) organizovala agentúra Focus, vyplynulo, že štvrtina pacientov cielene vyhľadáva zľavy a znižovanie doplatkov a iba 18 % pacientov vyžaduje odbornosť lekárnika, pričom necelá polovica pacientov navštevuje ľubovoľnú lekáreň....
   12.8.2012, 12:27
  • Každá vláda vás sklame
   admin
   Nechcem sa zaoberať nepoctivosťou vládnych úradníkov ani ukradnutými miliardami. Chcem ukázať, že vláda vás sklame, aj keď ju budú tvoriť tí najpoctivejší ľudia vo vesmíre. Chyba je totiž systémová.


   Skúste spraviť pokus. Zoberte manželku, súrodenca, priateľa, rodiča, skrátka niekoho, kto vás pozná a u koho ste si naprosto istý, že pre vás chce len to najlepšie. Dajte mu 50 € a odveďte ho do ľubovoľného nákupného centra s úlohou kúpiť päť vecí pre vás. Vydajte sa opačným smerom a kúpte si päť vecí podľa vlastného výberu. S pravdepodobnosťou blížiacou sa istote sa váš nákup bude líšiť. A to je blízka osoba, ktorá vás pozná....
   3.5.2012, 15:33
  • Kapitalizmus je život. Chráňme ho, ako len vieme!
   redakcia
   Skutočne obdivujem tú úpenlivú a zároveň márnu snahu mnohých ľudí po celom svete, ktorí chcú zrušiť niečo, čo sa zrušiť nedá. Aspoň nie z hľadiska ľudskej existencie. Kapitalizmus tu bol, je a vždy aj bude, pokiaľ budú existovať ľudia.
   Kapitalizmus je ako vzduch. Je to niečo, vďaka čomu ste na svete, vďaka čomu žijete a rozvíjate sa. Je to niečo, čo nemôžete zakázať zákonom a nedokážete to ani ináč zmeniť....
   26.1.2012, 21:06
  • Toto je dôvod prečo vás nezamestnám
   redakcia
   Mohol by som zamestnať 12 ľudí s čistým platom 760€, no neurobím to. Poviem vám prečo. Mohli by ste robiť pre moju firmu poskytujúcu služby v peknej kancelárii. Nie je to žiadny telemarketing, ani žiadny podvod. Mohli by ste robiť serióznu prácu, ktorá vyžaduje vysoké zručnosti, 8 hodinovú pracovnú dobu, len v pracovné dni. Zamestnal by som vás legálne, zaplatil by som dane a sociálku. Mohol by som takto zamestnať tucet ľudí, no nespravím to. Prečo, to vám teraz vysvetlím.

   Čítaťcelý článok: Toto...
   8.1.2012, 21:14
  • Aktívne za svoje práva
   redakcia
   Aká je úloha ľudí v seniorskom veku v spoločnosti? Čo môže táto spoločenská skupina poskytnúť ostatným? Aké javy a témy so seniormi súvisia, o čo sa zaujímajú? Čo by mohli priamo ovplyvniť oni sami? Aj takýmito otázkami sa zaoberali členovia občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, keď pripravovali projekt, ktorý by seniorov a seniorky posilnil v obhajovaní ich práv a záujmov a pripravil ich pre občianske aktivity.
   ...
   8.12.2011, 11:08
  • Október bol mesiacom povedomia o lupuse
   Luc
   Lupus je ťažké popísať ho a ešte ťažšie s ním žiť

   Keď sa povie lupus (celým názvom systémový lupus erythematosus), väčšina ľudí netuší, o čo vlastne ide. Je to pritom závažné, nevyliečiteľné ochorenie, ktoré napáda najmä mladé ženy, môže postihnúť kohokoľvek a prepuknúť celkom nečakane. Zvýšiť informovanosť o tomto ochorení je cieľom Mesiaca povedomia o lupuse a novej internetovej stránky www.systemovylupus.sk
   ...
   4.11.2011, 09:41
  Working...
  X