Oznámenie

Collapse
No announcement yet.

Populácia EÚ starne a stáva rozmanitejšou

Collapse
X
Collapse

 • Populácia EÚ starne a stáva rozmanitejšou

  Click image for larger version

Name:	starneme.jpg
Views:	1
Size:	6,6 KB
ID:	75799V uverejnenej tretej demografickej správe vypracovanej v spolupráci s Eurostatom sa uvádza, že Európania žijú dlhšie a zdravšie. Zároveň sa v nej ukazuje, že počet obyvateľov EÚ nad 60 rokov sa každoročne zvyšuje o 2 milióny, a teda sa štruktúra európskej populácie naďalej mení. V správe sa potvrdzujú najnovšie trendy, pričom sa uvádzajú nové údaje týkajúce sa pôrodnosti, strednej dĺžky života a migrácie s osobitným dôrazom na mobilitu a migráciu. Ukazuje sa mierny vzostup pôrodnosti a stúpajúca stredná dĺžka života, ktorá sa každým rokom predlžuje o dva až tri mesiace. Európska únia sa takisto stáva rozmanitejšou, menia sa modely rodiny, a tiež čoraz viac mladých Európanov uvádza pracovné skúsenosti získané v inom členskom štáte. Viac než kedykoľvek predtým je zrejmé, že v politikách EÚ je potrebné tento vývoj zohľadňovať. Aktuálne údaje zo správy sú vhodným podkladom diskusií o demografickej zmene vedených na európskej úrovni.
  Na neformálnom ministerskom stretnutí venovanom demografii a rodinnej politike László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, pri uvedení novej správy povedal: „Stredná dĺžka života stúpa, zatiaľ čo pracovných síl je v Európe čoraz menej, pričom v niektorých členských štátoch k týmto zmenám dochádza veľmi rýchlo. Je potrebné, aby sme naše politiky upravili v záujme lepšieho zosúladenia pracovného a súkromného života, aby rodičia mohli mať deti a naďalej pracovať; a vypracovať politiky, ktoré by Európanom pomohli zostávať dlhšie v aktívnom živote“. Zároveň dodal, že: „Stratégia Európa 2020 je rámcom pre úsilie zvyšovať zamestnanosť a znižovať chudobu, ale v záujme riešenia demografických problémov je potrebné, aby naše priority pokrývali aj oblasti, akými sú zdravie, migrácia a regionálne politiky“.

  Pozitívnym trendom je, že plodnosť naďalej mierne stúpa. Zvýšila sa z úrovne približne 1,45 dieťaťa na jednu ženu na 1,6 dieťaťa. Populácia sa však sama obnovuje až pri úrovni 2,1 dieťaťa na ženu. V správe sa poukazuje na moderné rodinné politiky, ktoré by vďaka lepšiemu zosúladeniu zárobkovej činnosti a rodinných povinností mohli prispieť k zvýšeniu zamestnanosti. Tiež sa ukazuje, že vyššia miera pôrodnosti súvisí s väčším zapojením žien do pracovného života.  Takisto za zvyšuje stredná dĺžka života, a to o dva až tri mesiace za každý rok (v roku 2008 stredná dĺžka života mužov v EÚ-27 dosiahla 76,4 roka, ženy sa v priemere dožívali 82,4 roka). Tento trend je zároveň hlavnou príčinou starnutia populácie. Súčasne sa ukazuje, že demografické problémy sa v závislosti od územia prejavujú s rôznou intenzitou. Pod vplyvom negatívneho prirodzeného prírastku obyvateľstva a sťahovania do zahraničia populácia štyroch členských štátov (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko) rýchlo klesá. Kým populácia v strednej Európe dnes starne pomaly, tento trend sa po roku 2030 zrýchli, čím sa stredoeurópska populácia postupne stane najstaršou v Európe. V porovnaní s počtom osôb v produktívnom veku bude najviac osôb v postproduktívnom veku žiť pred rokom 2060 na Slovensku.  V správe sa takisto ukazuje, že k rastu európskej populácie naďalej prispieva prisťahovalectvo. Každoročne sa do EÚ sťahuje 1 až 2 milióny občanov z krajín mimo jej územia. Rovnako stúpla aj mobilita v rámci Únie. Do roku 2060 sa podiel obyvateľov narodených mimo územia EÚ a ich potomkov zdvojnásobí. Aj keď čistý prírastok sťahovaním na územie EÚ poklesol v dôsledku krízy o polovicu, celkový počet občanov nečlenských krajín EÚ žijúcich na jej území naďalej stúpal. Údaje ukazujú, že uvedený pokles bol zapríčinený zníženou mierou sťahovania za prácou, na druhej strane však stúpol počet žiadateľov o povolenie na pobyt z dôvodu štúdia.


  Najnovšie údaje takisto ukazujú, že migranti druhej generácie majú tendenciu dosahovať podobnú úroveň vzdelania ako domáci a tiež sa usilujú o dosiahnutie rovnakej úrovne v zamestnaní, stále však na nich dolieha vysoká miera nezamestnanosti. Práve toto je oblasťou, v ktorej EÚ potrebuje naďalej podporovať politiky aktívneho začlenenia a opatrenia v prospech integrácie.


  Pokiaľ ide o mobilitu v rámci EÚ, nový Eurobarometer ukazuje, že každý piaty respondent z krajín EÚ-27 buď pracoval, alebo študoval v inej krajine, mal partnera z inej krajiny, alebo vlastnil v zahraničí majetok. Každý desiaty respondent hodlá v najbližších desiatich rokoch odísť do iného členského štátu.


  Súvislosti

  V demografickej správe, ktorú Európska komisia uverejňuje každé dva roky, sa uvádzajú najnovšie skutočnosti a čísla potrebné na posúdenie aktuálnej situácie členských štátov z pohľadu demografie. Tohtoročná správa bola vydaná v spolupráci s Eurostatom a osobitne sa zameriava na mobilitu a migráciu.
  Najnovšia správa bola prezentovaná v rámci tematického týždňa pod názvom Európa rodinám – rodiny Európe zameraného na populačné otázky a zvyšovanie informovanosti o politikách, ktorý bol zorganizovaný v rámci maďarského predsedníctva EÚ v Budapešti. Komisia predstavila aj výsledky prieskumu Eurobarometra o nových Európanoch. Tento prieskum sa realizoval s cieľom lepšie poznať prepojenosť občanov na iné krajiny. Získané údaje budú podkladom chystaných diskusií o európskom roku 2012, ktorý bude venovaný aktívnemu starnutiu, a o prípadnom oznámení o demografii.


  Ďalšie informácie:
  Spravodajský videozáznam: Bridging Europe's pensions gap (Ako financovať v európske dôchodky?):
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=671&langId=en&videosId=2450&vl=en&furtherVideos=yes

  Spravodajský videozáznam: Ageing population (Starnúca populácia):
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=669&langId=en&videosId=161&vl=en&furtherVideos=yes

  Demography and the social situation in the EU (Demografia a sociálna situácia v Európe):
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=502&langId=en

  Demography Report 2010: More, older and more diverse Europeans (Demografická správa 2010: početnejší, starší a rozmanitejší Európania):
  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6688&langId=en
  Eurobarometer on new Europeans (Eurobarometer o nových Európanoch):
  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_346_en.pdf

  Webové stránky komisára Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm
   Posting comments is disabled.

  Značky článkov

  Collapse

  Najnovšie články

  Collapse

  • Slovenská lekárnická komora trvá na odbornosti
   tvt
   Odbornosť vždy ťahá za slabší koniec vo všetkých oblastiach nášho života, žiaľ, aj v lekárenstve. Neraz v neľahkej sociálnej situácii občania vidia na prvom mieste len cenu. Honba za zľavami a bonusmi u nich víťazí. Z nedávno uskutočneného prieskumu, ktorý pre Slovenskú lekárnickú komoru (SLeK) organizovala agentúra Focus, vyplynulo, že štvrtina pacientov cielene vyhľadáva zľavy a znižovanie doplatkov a iba 18 % pacientov vyžaduje odbornosť lekárnika, pričom necelá polovica pacientov navštevuje ľubovoľnú lekáreň....
   12.8.2012, 12:27
  • Každá vláda vás sklame
   admin
   Nechcem sa zaoberať nepoctivosťou vládnych úradníkov ani ukradnutými miliardami. Chcem ukázať, že vláda vás sklame, aj keď ju budú tvoriť tí najpoctivejší ľudia vo vesmíre. Chyba je totiž systémová.


   Skúste spraviť pokus. Zoberte manželku, súrodenca, priateľa, rodiča, skrátka niekoho, kto vás pozná a u koho ste si naprosto istý, že pre vás chce len to najlepšie. Dajte mu 50 € a odveďte ho do ľubovoľného nákupného centra s úlohou kúpiť päť vecí pre vás. Vydajte sa opačným smerom a kúpte si päť vecí podľa vlastného výberu. S pravdepodobnosťou blížiacou sa istote sa váš nákup bude líšiť. A to je blízka osoba, ktorá vás pozná....
   3.5.2012, 15:33
  • Kapitalizmus je život. Chráňme ho, ako len vieme!
   redakcia
   Skutočne obdivujem tú úpenlivú a zároveň márnu snahu mnohých ľudí po celom svete, ktorí chcú zrušiť niečo, čo sa zrušiť nedá. Aspoň nie z hľadiska ľudskej existencie. Kapitalizmus tu bol, je a vždy aj bude, pokiaľ budú existovať ľudia.
   Kapitalizmus je ako vzduch. Je to niečo, vďaka čomu ste na svete, vďaka čomu žijete a rozvíjate sa. Je to niečo, čo nemôžete zakázať zákonom a nedokážete to ani ináč zmeniť....
   26.1.2012, 21:06
  • Toto je dôvod prečo vás nezamestnám
   redakcia
   Mohol by som zamestnať 12 ľudí s čistým platom 760€, no neurobím to. Poviem vám prečo. Mohli by ste robiť pre moju firmu poskytujúcu služby v peknej kancelárii. Nie je to žiadny telemarketing, ani žiadny podvod. Mohli by ste robiť serióznu prácu, ktorá vyžaduje vysoké zručnosti, 8 hodinovú pracovnú dobu, len v pracovné dni. Zamestnal by som vás legálne, zaplatil by som dane a sociálku. Mohol by som takto zamestnať tucet ľudí, no nespravím to. Prečo, to vám teraz vysvetlím.

   Čítaťcelý článok: Toto...
   8.1.2012, 21:14
  • Aktívne za svoje práva
   redakcia
   Aká je úloha ľudí v seniorskom veku v spoločnosti? Čo môže táto spoločenská skupina poskytnúť ostatným? Aké javy a témy so seniormi súvisia, o čo sa zaujímajú? Čo by mohli priamo ovplyvniť oni sami? Aj takýmito otázkami sa zaoberali členovia občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, keď pripravovali projekt, ktorý by seniorov a seniorky posilnil v obhajovaní ich práv a záujmov a pripravil ich pre občianske aktivity.
   ...
   8.12.2011, 11:08
  • Október bol mesiacom povedomia o lupuse
   Luc
   Lupus je ťažké popísať ho a ešte ťažšie s ním žiť

   Keď sa povie lupus (celým názvom systémový lupus erythematosus), väčšina ľudí netuší, o čo vlastne ide. Je to pritom závažné, nevyliečiteľné ochorenie, ktoré napáda najmä mladé ženy, môže postihnúť kohokoľvek a prepuknúť celkom nečakane. Zvýšiť informovanosť o tomto ochorení je cieľom Mesiaca povedomia o lupuse a novej internetovej stránky www.systemovylupus.sk
   ...
   4.11.2011, 09:41
  Working...
  X