Píšem túto báseň. Vyrástla mi v duši?
Kdeže sa tu vzala? Čo mi hovorí?
Inventúru duše, robiť, to sa sluší?
Možno ich je viacej-sú to potvory.

Možno táto báseň, čo má riadkov málo
ukazuje, akú búrku v sebe mám,
či je vo mne čosi, čo by za to stálo,
či tú svoju dušu svetu otváram.

Píšem túto báseň, možno nie je smelá,
povedať chcem svetu, aký problém mám.
Povedať chcem ľuďom, nie je toho veľa:

(ĽUDIA !)

Choďte k sebe bližšie, nech nik nie je sám!