všetkým anám, aninám, ankám, k meninám prajem veľa zdravia, spokojnosti a radosti z dní všedných i sviatočných
dedko Fuzik