Nepočujete toto vyhlásenie často v jeho mnohých podobách? Ja áno.
Je však úplne mylné a ja sa pokúsim vysvetliť prečo.
Veda je skvelá vec a vďačíme jej za obrovské množstvo dobrého. Nedávno som si to znovu veľmi jasne uvedomil po tom, čo mi v nemocnici anestéziológ poskytol možnosť milostivého úniku pred bolestivým operačným zákrokom. Veda oprávnene požíva veľkého rešpektu, pretože funguje a výsledky jej praktizovania sú veľmi praktické a navýsosť hmatateľné.

Veda má ale aj svoje mantinely, pričom rozhodne neplatí, že to, čo nemôžeme podrobiť vedeckému skúmaniu neexistuje. Ako veda pracuje? Takzvaným induktívnym postupom. Vedec pozorovaním určitého javu zhromažďuje údaje, ktoré následne generalizuje. Ak sa budeme napríklad vždy a všade stretávať s bielymi labuťami, odvodíme z našej skúsenosti všeobecný záver o tom, že jedným z charakteristických vlastností tohto vtáka je jeho biela farba.
Tento záver vznikol ako zovšeobecnenie našej opakovanej skúsenosti a budeme ho teda v rámci vedeckej metódy považovať za pravdivý. To ale iba do momentu, kedy sa stretneme s labuťou v čiernom "kabáte". (Európanom bola takáto labuť v Austrálii prvýkrát nájdená na sklonku sedemnásteho storočia).
Čierny operenec našu istotu úplne rúca a ukazuje na limity vedy, ktorá môže pracovať len s tým, čo jej je známe a k dispozícii, a nie s tým, čo jej známe nie je.

Smie poskytovať len závery učinené s určitou mierou pravdepodobnosti, nikdy však nie s istotou. Nemôže teda už z princípu nastať situácia, kedy by mohla veda za pomoci svojej existujúcej metodológie vyhlásiť čokoľvek za neexistujúce. Dokonca ani jednorožca, kentaura či králikov Boba a Bobka z klobúka.
Jediné čo o ich existencii či neexistencii môže povedať je to, že z dôvodu chýbajúcej skúsenosti s týmito bytosťami nie je ich reálne bytie pravdepodobné. Ak chceme na ňom silou mocou trvať, budeme tak robiť napriek absencii akéhokoľvek existujúceho racionálneho opodstatnenia. No dobre, ale je toto nejaké preukázanie neexistencie? Isteže nie.
K tomu veda ten správny aparát naozaj nemá. Ak vám niekto bude predsa tvrdiť opak, požiadajte ho o láskavú demonštráciu, doloženie spôsobu, akým je veda schopná preukázať neexistenciu akejkoľvek logicky konzistentnej veci. Garantujem, že toho nebude schopný. Iný človek vám zase môže oponovať názorom, že na vyvrátenie existencie danej veci úplne postačuje, keď veda neposkytuje dôvody na to v ňu veriť. Len veda nám podľa tohto názoru môže poskytovať informácie o svete. Keď informácie nedodáva, vec neexistuje. Je to skutočne tak?

Môžem napríklad dostať vedecký dôkaz toho, že milujete svoju ženu? Nie je to náhodou tak, že odpoveď poznáte, bez toho aby ste zapojil vašich päť zmyslov, ktoré pri vedeckom skúmaní nutne používate? Nie je to tiež skôr o tom, že pravdivosť samotného vyhlásenia "veda je jediným zdrojom poznania" nie je paradoxne vedecky akokoľvek overiteľná a navyše spadá do kompetencie filozofie?

Nie je teda pravdou, že by veda bola jediným kanálom, ktorým k nám putujú informácie o svete v ktorom žijeme, hoci je kanálom naskrz spoľahlivým.
Nie je tiež ani náhodou pravda, že by veda mohla preukázať absenciu čohokoľvek vnútorne logického - nie je toho zo samej svojej podstaty schopná. Až vám to opäť niekto bude tvrdiť, vedzte že nevie o čom hovorí.

Článok je prekladom originálneho článku: http://www.rozumnavira.cz/veda/20-ve...eexistuje.html