Oznámenie

Collapse
Zatiaľ žiadne oznámenie.

,Naše mysl... / v Češtine /

Collapse
X
 • Filter
 • Čas
 • Zobraziť
Clear All
Nové príspevky

 • ,Naše mysl... / v Češtine /

  NAŠE MYSL...

  "Proč se nemůžu změnit? Po čem prahnu? Co ztratím kvůli tomu, na čem jsem chemicky závislý? Koho, jaké místo, jaký čas, předmět nebo jakou událost, na nichž lpím a nechci je ztratit, protože možná budu muset prodělat odvykací kůru? Proto to lidské drama."
  Josef Dispenza

  Když rozvíjíme sami sebe na nejvyšší možnou úroveň, jaké jsme schopni jen dosáhnout, otevíráme brány všem, kdo jd...ou o krok za námi. Naše mysl vysílá do prostoru energii- myšlenky. Ty proudí do vesmíru a přitahují k nám to, o čem jsou. Je nesmírně důležité, abychom sledovali naše vnitřní rozhovory, protože jak mluvíme sami se sebou, takové věci nebo lidi si do života přitahujeme. Proč? Je to zákon fyziky, zákon rezonance.

  Naše myšlenky tvoří naši realitu. Jsou vysílány do světa, kde ovlivňují druhé lidi. Proto je třeba v řeči s ostatními použít vyšší jemnější slova. Zjemníme-li své myšlenky, pozvedneme se výš, budeme žít v jemnějších energiích a naučíme se čistěji a láskyplněji myslet. Pak také budeme rezonovat s vyššími rovinami vesmíru.

  Prvním krokem je sledovat svůj vnitřní dialog. Kritizujeme často? Říkáme si, že se málo snažíme? Máme neustále naspěch a dáváme si příliš krátké termíny? Snažíme se druhé vždycky uspokojit a pokud to nejde, říkáme si, že je to naše vina, protože jsme se málo snažili? Soustředíme se na to, čeho je málo a co je špatné? Nebo na to, co funguje a v čem se nám daří?

  Naučíme-li se zvládat svůj vnitřní dialog, přimějeme svou mysl, aby nás poslouchala. Naučíme se vybírat si myšlenky a nenecháme se ovládat vším, co nám vytane na mysl. Dostat svou mysl do bodu klidu a soustředění vyžaduje pevný záměr a někdy i roky neustálého procvičování a pozorování.

  Řekneme-li si "jsem k ničemu", naše mysl vezme naše slova vážně a začne nám vytvářet okolnosti, v nichž se budeme jako takoví zažívat. Myslí nám denně projde čtyřicet až šedesát tisíc myšlenek. Dokážeme-li jen polovinu z nich proměnit na myšlenky lásky, světla, hojnosti a radosti, rychle změníme svou realitu, kterou každodenně prožíváme. Láskyplné myšlenky jsou mnohonásobně silnější než ty nižší.

  Vyslovením vyšších slov měníme svou auru, emoce i zdraví fyzického těla. Pak se nejen cítíme skvěle, ale vylaďujete se na lidi podobného založení. Začneme si v životě vytvářet více hojnosti a radostných událostí.

  Měli bychom si také dávat pozor, kdy si říkáme "měl/a bych" nebo "musím". Tato slova obvykle vedou ke vzniku vnitřního rebela a vytvoří pak přesně pravý opak toho, co chceme. Pokud se přistihneme při tom, že si něco přikazujeme, zkusme najít otevřenější a jemnější slova, která vyjadřují spíše návrh než rozkaz.

  Není jednoduché mysl ovládnout? Ano, není. Práce s naší myslí se podobá krocení divokých koní. Zpočátku bude s největší pravděpodobností vzdorovat. Při snaze soustředit se bude všemožně odvádět naši pozornost jinam a my budeme myslet na cokoliv, jen ne na to, co chceme my. Ale až bude mysl více pod vlivem naší duše, budeme si stále více uvědomovat, jaké myšlenky nám prospívají nebo naopak škodí jak nám, tak lidem kolem nás.

  Myšlenky, které vyšleme z naší mysli buď pomáhají nebo nás či ostatní naopak brzdí. Pokud mluvíme o někom, kdo právě není přítomen a kritizujeme ho za nějaké chyby, musíme si být vědomi toho, že i když tento člověk tu právě není, přijímá naše slova telepaticky. Nemusí si být vědom toho, že jsou od nás, ale najednou se bude cítit slabší a hůře.

  Takto škodíme nejen druhým, ale současně si do života přitahujeme kritiku lidí, kteří stejným kritickým způsobem smýšlejí o nás. Proč? Protože stejné přitahuje stejné. Myšlenkami v naší mysli můžeme pozvedat nebo naopak srážet energií lidí.

  Myšlenka je energie. Je to velmi jemná energie. Existuje mezi námi spousta vysoce rozvinutých duší, které svým myšlením pozvedají mysl ostatních. Každá duše, která postoupí na svou další úroveň, velice usnadňuje cestu těm, kdo jdou o krok za ní. Udržujeme-li vyšší myšlenky, učíme se ze svých lekcí, vyzařujeme-li klid a lásku, pak velmi významně přispíváme k pozvednutí uvědomění všech lidí.

  Sítěmi myšlenek, které vysíláme, ovlivňujeme mnoho lidí. Kdykoliv vytvoříme moudřejší a láskyplnější myšlenky, pak jsme přidali svůj díl práce. Jsou lidé, kteří udržují na této planetě vysokou vizi míru. Na ni se může naladit každý, kdo o míru přemýšlí. Jsou láskyplní a jemní a často bydlí v ústraní a žijí anonymním životem. Mnozí z nás ovlivňujeme dění na planetě telepaticky, pomocí osobního vysílání, a to i přesto, že si toho nejsme všichni vědomi.

  Naše myšlenky jsou jako magnet. Určují, co všechno k sobě přitahujeme a jaký je náš aktivní vliv na svět. Pokud vyladíme svou mysl na vyšší úrovně bytí, začneme si do života přitahovat více světla. Kdykoliv se zabýváme temnějšími myšlenkami, jako je bolest, strach a pod., přitahujeme si k sobě energii podobné povahy. Pak se budeme asi hůře "zvedat", protože budeme telepaticky spojeni s lidmi operujícími na nižších úrovních.

  Určitě jsme si již někdy položili otázku, proč naše myšlenky pokaždé nevytvoří to, co chceme. Naše myšlenky bude oddělovat od jejich zhmotnění clona, a to do té doby, dokud nepozvedneme své myšlení v dané oblasti výš. Tuto clonu odstraníme teprve tehdy, když z dané oblasti odstraníme všechny negativní myšlenky a budeme myslet s větší láskou.

  Kdyby se každá naše myšlenka okamžitě projevila, asi bychom se velmi divili. Nebyli bychom ten příval schopni zvládat, tu rychlost, kterou by se náš život měnil. Byl by každý den jiný. Kdyby se vše měnilo rychlostí našeho myšlení, náš svět by nemohl fungovat. Proto máme mezi myšlenkami a jejich zhmotněním určitý časový posun.

  V oblastech, kde máme vyšší a láskyplné myšlení, budeme schopni tvořit rychleji. Tam, kde přemýšlíme negativně, budeme tvořit pomaleji, protože okamžité zhmotnění takových myšlenek by nás poškozovalo. Pokud se o něco snažíme a ono to přesto nepřichází, pak bychom měli prozkoumat všechny své myšlenky týkající se dané oblasti života. Jsou-li negativní, nahradíme je myšlenkami vyšší kvality.

  Všichni jsme napojeni do mentální sítě, které se říká "mentální bratrství" lidí. Jedním z cílů naší duše je pozvednout mysl do vyšších, láskyplnějších vibrací. K tomu potřebujeme přijímat myšlenky od vyspělých lidí, z vyšších rovin reality.

  Myslíme-li na lidi nepěkně, přitáhneme si jejich pocity a myšlenky, které v té chvíli mají. Pokud prožívají bolest, tak se na ni napojíme. Proto je velmi důležité posílat těm lidem, na které chcete myslet, lásku. Proč? Protože ona převezme jejich nižší vysílání. Když se soustředíte na dobro v druhých, pomáháte jim ho dosáhnout.

  Myšlenky procházející trénovanou myslí do ni vstupují na pozvání a na základě rozhodnutí. Negativních myšlenek se můžeme zbavit, budeme-li je stále ignorovat, když se objeví. Naučíme se je nahrazovat je jinými pozitivními.

  Naše mysl je jako systém antén nasměrovaných do všech stran. Myšlenky do něj vstupují a zase odcházejí s různou intenzitou, často pouze na základě vnějších podnětů, a to tak dlouho, dokud je nedostaneme pod nadvládu své duše.

  Někdy začneme jen tak myslet na nějakou věc, a to proto, že zachytíme myšlenky druhých, s nimiž jsme nějakým způsobem propojeni. Proto potřebujeme naučit se nereagovat na své myšlenky, a tím i potažmo na myšlenky těch ostatních. Jde to udělat tak, že se vyladíme na vyšší myšlení, budeme sledovat náš vnitřní dialog a nahrazovat jakékoliv méně laskavé myšlenky myšlenkami láskyplnějšími a laskavějšími.

  Chceme-li druhým pozvednout energie, mluvme s nimi laskavě, používejme vyšší slova a vnímejme, jak se jejich i naše energie mění. Začněme rezonovat s myslí tisíců lidí, kteří také přemýšlejí na vyšších úrovních, nabudeme vnitřní síly a začneme mít ve všem jasněji.

  Při setkání s druhými lidmi zkusme vypnout myšlení aspoň na chvíli. Nereagujme, neposuzujme a nijak nekomentujme, co říkají nebo dělají. Nemysleme na to, jak jim pomoci nebo co odpovědět, zůstaňme s tichou myslí. Teprve tehdy zaslechneme mnohé pod povrchem jejich slov. Uslyšíme jejich pocity, vnitřní obrazy a představy, které mají.

  Směrujme naši mysl k vyšším ideálům, ať se kolem děje cokoliv. Najděme si čas a učme se soustředit, ovládat svou mysl a zapojovat ji jako svého přítele. Postupně se staneme zdrojem světla a lásky pro všechny a všechno kolem nás.

  Trénovaná mysl tvoří klid emocí a vnitřní mír tím, že se soustředí na vyšší ideály, moudrost a lásku. Mluvme o vlastnostech, ke kterým aspirujeme, jako bychom takoví byli již teď

  Autor : duševní rozvoj
  zmena je život

 • #2
  Pôvodne odoslal babickaanna Zobraziť príspevok
  NAŠE MYSL...

  "Proč se nemůžu změnit? Po čem prahnu? Co ztratím kvůli tomu, na čem jsem chemicky závislý? Koho, jaké místo, jaký čas, předmět nebo jakou událost, na nichž lpím a nechci je ztratit, protože možná budu muset prodělat odvykací kůru? Proto to lidské drama."
  Josef Dispenza

  Když rozvíjíme sami sebe na nejvyšší možnou úroveň, jaké jsme schopni jen dosáhnout, otevíráme brány všem, kdo jd...ou o krok za námi. Naše mysl vysílá do prostoru energii- myšlenky. Ty proudí do vesmíru a přitahují k nám to, o čem jsou. Je nesmírně důležité, abychom sledovali naše vnitřní rozhovory, protože jak mluvíme sami se sebou, takové věci nebo lidi si do života přitahujeme. Proč? Je to zákon fyziky, zákon rezonance.

  Naše myšlenky tvoří naši realitu. Jsou vysílány do světa, kde ovlivňují druhé lidi. Proto je třeba v řeči s ostatními použít vyšší jemnější slova. Zjemníme-li své myšlenky, pozvedneme se výš, budeme žít v jemnějších energiích a naučíme se čistěji a láskyplněji myslet. Pak také budeme rezonovat s vyššími rovinami vesmíru.

  Prvním krokem je sledovat svůj vnitřní dialog. Kritizujeme často? Říkáme si, že se málo snažíme? Máme neustále naspěch a dáváme si příliš krátké termíny? Snažíme se druhé vždycky uspokojit a pokud to nejde, říkáme si, že je to naše vina, protože jsme se málo snažili? Soustředíme se na to, čeho je málo a co je špatné? Nebo na to, co funguje a v čem se nám daří?

  Naučíme-li se zvládat svůj vnitřní dialog, přimějeme svou mysl, aby nás poslouchala. Naučíme se vybírat si myšlenky a nenecháme se ovládat vším, co nám vytane na mysl. Dostat svou mysl do bodu klidu a soustředění vyžaduje pevný záměr a někdy i roky neustálého procvičování a pozorování.

  Řekneme-li si "jsem k ničemu", naše mysl vezme naše slova vážně a začne nám vytvářet okolnosti, v nichž se budeme jako takoví zažívat. Myslí nám denně projde čtyřicet až šedesát tisíc myšlenek. Dokážeme-li jen polovinu z nich proměnit na myšlenky lásky, světla, hojnosti a radosti, rychle změníme svou realitu, kterou každodenně prožíváme. Láskyplné myšlenky jsou mnohonásobně silnější než ty nižší.

  Vyslovením vyšších slov měníme svou auru, emoce i zdraví fyzického těla. Pak se nejen cítíme skvěle, ale vylaďujete se na lidi podobného založení. Začneme si v životě vytvářet více hojnosti a radostných událostí.

  Měli bychom si také dávat pozor, kdy si říkáme "měl/a bych" nebo "musím". Tato slova obvykle vedou ke vzniku vnitřního rebela a vytvoří pak přesně pravý opak toho, co chceme. Pokud se přistihneme při tom, že si něco přikazujeme, zkusme najít otevřenější a jemnější slova, která vyjadřují spíše návrh než rozkaz.

  Není jednoduché mysl ovládnout? Ano, není. Práce s naší myslí se podobá krocení divokých koní. Zpočátku bude s největší pravděpodobností vzdorovat. Při snaze soustředit se bude všemožně odvádět naši pozornost jinam a my budeme myslet na cokoliv, jen ne na to, co chceme my. Ale až bude mysl více pod vlivem naší duše, budeme si stále více uvědomovat, jaké myšlenky nám prospívají nebo naopak škodí jak nám, tak lidem kolem nás.

  Myšlenky, které vyšleme z naší mysli buď pomáhají nebo nás či ostatní naopak brzdí. Pokud mluvíme o někom, kdo právě není přítomen a kritizujeme ho za nějaké chyby, musíme si být vědomi toho, že i když tento člověk tu právě není, přijímá naše slova telepaticky. Nemusí si být vědom toho, že jsou od nás, ale najednou se bude cítit slabší a hůře.

  Takto škodíme nejen druhým, ale současně si do života přitahujeme kritiku lidí, kteří stejným kritickým způsobem smýšlejí o nás. Proč? Protože stejné přitahuje stejné. Myšlenkami v naší mysli můžeme pozvedat nebo naopak srážet energií lidí.

  Myšlenka je energie. Je to velmi jemná energie. Existuje mezi námi spousta vysoce rozvinutých duší, které svým myšlením pozvedají mysl ostatních. Každá duše, která postoupí na svou další úroveň, velice usnadňuje cestu těm, kdo jdou o krok za ní. Udržujeme-li vyšší myšlenky, učíme se ze svých lekcí, vyzařujeme-li klid a lásku, pak velmi významně přispíváme k pozvednutí uvědomění všech lidí.

  Sítěmi myšlenek, které vysíláme, ovlivňujeme mnoho lidí. Kdykoliv vytvoříme moudřejší a láskyplnější myšlenky, pak jsme přidali svůj díl práce. Jsou lidé, kteří udržují na této planetě vysokou vizi míru. Na ni se může naladit každý, kdo o míru přemýšlí. Jsou láskyplní a jemní a často bydlí v ústraní a žijí anonymním životem. Mnozí z nás ovlivňujeme dění na planetě telepaticky, pomocí osobního vysílání, a to i přesto, že si toho nejsme všichni vědomi.

  Naše myšlenky jsou jako magnet. Určují, co všechno k sobě přitahujeme a jaký je náš aktivní vliv na svět. Pokud vyladíme svou mysl na vyšší úrovně bytí, začneme si do života přitahovat více světla. Kdykoliv se zabýváme temnějšími myšlenkami, jako je bolest, strach a pod., přitahujeme si k sobě energii podobné povahy. Pak se budeme asi hůře "zvedat", protože budeme telepaticky spojeni s lidmi operujícími na nižších úrovních.

  Určitě jsme si již někdy položili otázku, proč naše myšlenky pokaždé nevytvoří to, co chceme. Naše myšlenky bude oddělovat od jejich zhmotnění clona, a to do té doby, dokud nepozvedneme své myšlení v dané oblasti výš. Tuto clonu odstraníme teprve tehdy, když z dané oblasti odstraníme všechny negativní myšlenky a budeme myslet s větší láskou.

  Kdyby se každá naše myšlenka okamžitě projevila, asi bychom se velmi divili. Nebyli bychom ten příval schopni zvládat, tu rychlost, kterou by se náš život měnil. Byl by každý den jiný. Kdyby se vše měnilo rychlostí našeho myšlení, náš svět by nemohl fungovat. Proto máme mezi myšlenkami a jejich zhmotněním určitý časový posun.

  V oblastech, kde máme vyšší a láskyplné myšlení, budeme schopni tvořit rychleji. Tam, kde přemýšlíme negativně, budeme tvořit pomaleji, protože okamžité zhmotnění takových myšlenek by nás poškozovalo. Pokud se o něco snažíme a ono to přesto nepřichází, pak bychom měli prozkoumat všechny své myšlenky týkající se dané oblasti života. Jsou-li negativní, nahradíme je myšlenkami vyšší kvality.

  Všichni jsme napojeni do mentální sítě, které se říká "mentální bratrství" lidí. Jedním z cílů naší duše je pozvednout mysl do vyšších, láskyplnějších vibrací. K tomu potřebujeme přijímat myšlenky od vyspělých lidí, z vyšších rovin reality.

  Myslíme-li na lidi nepěkně, přitáhneme si jejich pocity a myšlenky, které v té chvíli mají. Pokud prožívají bolest, tak se na ni napojíme. Proto je velmi důležité posílat těm lidem, na které chcete myslet, lásku. Proč? Protože ona převezme jejich nižší vysílání. Když se soustředíte na dobro v druhých, pomáháte jim ho dosáhnout.

  Myšlenky procházející trénovanou myslí do ni vstupují na pozvání a na základě rozhodnutí. Negativních myšlenek se můžeme zbavit, budeme-li je stále ignorovat, když se objeví. Naučíme se je nahrazovat je jinými pozitivními.

  Naše mysl je jako systém antén nasměrovaných do všech stran. Myšlenky do něj vstupují a zase odcházejí s různou intenzitou, často pouze na základě vnějších podnětů, a to tak dlouho, dokud je nedostaneme pod nadvládu své duše.

  Někdy začneme jen tak myslet na nějakou věc, a to proto, že zachytíme myšlenky druhých, s nimiž jsme nějakým způsobem propojeni. Proto potřebujeme naučit se nereagovat na své myšlenky, a tím i potažmo na myšlenky těch ostatních. Jde to udělat tak, že se vyladíme na vyšší myšlení, budeme sledovat náš vnitřní dialog a nahrazovat jakékoliv méně laskavé myšlenky myšlenkami láskyplnějšími a laskavějšími.

  Chceme-li druhým pozvednout energie, mluvme s nimi laskavě, používejme vyšší slova a vnímejme, jak se jejich i naše energie mění. Začněme rezonovat s myslí tisíců lidí, kteří také přemýšlejí na vyšších úrovních, nabudeme vnitřní síly a začneme mít ve všem jasněji.

  Při setkání s druhými lidmi zkusme vypnout myšlení aspoň na chvíli. Nereagujme, neposuzujme a nijak nekomentujme, co říkají nebo dělají. Nemysleme na to, jak jim pomoci nebo co odpovědět, zůstaňme s tichou myslí. Teprve tehdy zaslechneme mnohé pod povrchem jejich slov. Uslyšíme jejich pocity, vnitřní obrazy a představy, které mají.

  Směrujme naši mysl k vyšším ideálům, ať se kolem děje cokoliv. Najděme si čas a učme se soustředit, ovládat svou mysl a zapojovat ji jako svého přítele. Postupně se staneme zdrojem světla a lásky pro všechny a všechno kolem nás.

  Trénovaná mysl tvoří klid emocí a vnitřní mír tím, že se soustředí na vyšší ideály, moudrost a lásku. Mluvme o vlastnostech, ke kterým aspirujeme, jako bychom takoví byli již teď

  Autor : duševní rozvoj
  Ach, aká krásna teória! Ako by som chcela byť taká láskavá, trpezlivá, chápavá a odpúšťajúca, ako autor navrhuje! Vraj "ignorujme svoje myšlienky!" Dokáže to vôbec níekto? Len si predstavte, ako sa napr. ráno zobudíte a v mysli vám znie útržok nejakej melódie, ktorú nie a nie zahlušiť! Ak nedokážeme toto, ako by sme mohli dokázať načúvať niekomu, kto sa dlhý čas k nám správal surovo a odmietavo a urážal nás svojím chovaním a teraz naraz príde a "vše odpuštěno, vrať se!", tvári sa, akoby sa nikdy nič zlého nestalo. Ako počúvať jeho slová a nehodnotiť ich, neodmietať atd,?

  Ja som veľmi netrpezlivá a vznetlivá osoba. V živote som dostala toľkorán a kopancov, že som neustále ako jež pripravená vystrčiť ostne. Ako prijímať údery s úsmevom a láskou? Veď nie som Kristus?
  Ako sa nevyžalovať blízkym ľuďom, že ma deti sklamali a neprejavujú mi lásku a pozornosť? Ja im /deťom/ nič nehovorím, nevyčítam, ale vyžalovať sa musím - možno len preto, že očqkávam súcit a podporu. Ak sa na ne žalujem, to im ubližujem, lebo im telepaticky posielam zlé udalosti.

  No, neviem, článok je to zaujímavý, myšlienky krásne, ale uskutočniť tie odporúčania dokážu snáď len Budhisti, ktorí sa naučili vyprázdniť si myseľ.
  to som ja,koza,vaša mama!

  Komentár


  • #3
   Prečítala som si celý článok a zdá sa mi, že to čo chce povedať mohol povedať menej slovami, zdá sa mi že sa autor opakuje. Ale možno je to zámer, aby sme sa snažili porozumieť a dôležité veci si zapamätať, preto ich opakuje. Ale moja myseľ už nedokáže vstrebať toľko informácií.

   No jedno si zapamätám a budem sa snažiť to dodržiavať.

   "Myšlenka je energie. Je vysílána do světa, kde ovlivňuje druhé lidi. Kritizujeme často?
   Pokud mluvíme o někom kdo právě není přítomen a kritizujeme ho za nějaké chyby, musíme si být vědomi toho, že i když tento člověk tu právě není, přijímá naše slova telepaticky. Nemusí si být vědom toho že jsou od nás, ale najednou se bude cítit slabší a húře."

   Ja som taká "spravodlivá" a kritizujem ako divá, a i keď to čo je napísané vyššie nemusí byť pravda, predsa keď som si to prečítala a videla sa v tom, tak som si uvedomila aká som hnusná. Odteraz sa budem snažiť kritizovať dotyčného len v jeho prítomnosti a len dokiaľ mi nedá po hube alebo dokiaľ mi to nevráti rovnakou mierou. Potom stíchnem, lebo je ťažšie kritiku počúvať ako ju hovoriť.

   Inak - bolo by pekné ovládať myseľ a myslieť len tak ako radí článok.
   Teda tak.

   Komentár


   • #4
    http://www.youtube.com/watch?v=qEc_jeGBVxs

    Milé babinky, článok Naša mysl.. som sem dala preto, aby sme mali nad čím rozmýšľať, Je to ťažké, ale ľudská myseľ dokáže všeličo.
    Ak sa vám otvorí toto video,/ neviem či sa podarí, lebo neni som v tom dobrá /, uvidíte človeka chodiť po hladine vody ako by šiel po suchej zemi. Okolo neho plávajú lode, člny a on si ide sústredene ďalej svojou cestou.
    Videla som aj druhé video kde ide po vode cez bazén, okolo plávajú ľudia aj pod ním plávajú a on si pekne kráča ďalej.

    Takže asi to všetko potrebuje len cvičiť svoju myseľ a vedieť sa
    sústrediť.

    Nám sa to už nepodarí, asi to treba cvičiť celý život.
    zmena je život

    Komentár


    • #5
     http://www.youtube.com/watch?v=UegLypCNKIU&NR=1&feature=fvwp

     Toto je druhé video , chodenia po vode.
     zmena je život

     Komentár


     • #6
      Pôvodne odoslal babickaanna Zobraziť príspevok
      http://www.youtube.com/watch?v=qEc_jeGBVxs

      Milé babinky, článok Naša mysl.. som sem dala preto, aby sme mali nad čím rozmýšľať, Je to ťažké, ale ľudská myseľ dokáže všeličo.
      Ak sa vám otvorí toto video,/ neviem či sa podarí, lebo neni som v tom dobrá /, uvidíte človeka chodiť po hladine vody ako by šiel po suchej zemi. Okolo neho plávajú lode, člny a on si ide sústredene ďalej svojou cestou.
      Videla som aj druhé video kde ide po vode cez bazén, okolo plávajú ľudia aj pod ním plávajú a on si pekne kráča ďalej.

      Takže asi to všetko potrebuje len cvičiť svoju myseľ a vedieť sa
      sústrediť.

      Nám sa to už nepodarí, asi to treba cvičiť celý život.

      Máš pravdu, je to ťažké a môj opotrebovaný mozog už len z toho čítania ma rozbolel. Ja len tak po troške celý život sa snažím hľadať čo robím zle a v čom sa mám zlepšiť, ale čím ďalej tým mi to ide horšie. Napokon to vypáli niekde úplne inde.
      Ale tá ilúzia chodenia po vode, je šikovná. Zo začiatku som aj uverila len vďaka tomu, že plávala pod ním a pred ním. Upokojila som sa, len vtedy, keď ukázali to plexisklo vo vode.
      Ale cvičiť pevnú vôlu je zdravé.
      Pekný deň - finaja

      Komentár


      • #7
       [QUOTE=babickaanna;22082]http://www.youtube.com/watch?v=qEc_jeGBVxs

       A kto vysvetlí toto chodenie?
       To ruskoje bolo vysvetlené v samom videu, ale toto nie. Ten chlapec mal bundu červenej farby aby bolo dobre vidieť jeho rozpažené ruky, jeho silueta teda pripomínala postavu svätca, buď to bol zámer alebo si rukami pomáhal udržať rovnováhu. Ľudia na brehu tomu asi verili, tak čo to bolo? Naozaj silná vôľa?
       Teda tak.

       Komentár


       • #8
        [QUOTE=Giza;22113]
        Pôvodne odoslal babickaanna Zobraziť príspevok
        http://www.youtube.com/watch?v=qEc_jeGBVxs

        A kto vysvetlí toto chodenie?
        To ruskoje bolo vysvetlené v samom videu, ale toto nie. Ten chlapec mal bundu červenej farby aby bolo dobre vidieť jeho rozpažené ruky, jeho silueta teda pripomínala postavu svätca, buď to bol zámer alebo si rukami pomáhal udržať rovnováhu. Ľudia na brehu tomu asi verili, tak čo to bolo? Naozaj silná vôľa?

        Pri tomto videu mi je čudné, prečo tam je ten veľký plavák pri schodoch ako vchádzal.
        Druhá vec, keď robí prvý krok do vody, zohne sa a pozrie kde stupí - v kolenách necíti istotu.
        Keď silou vôle, mám predstavu, že bude chodiť ako zhypnotizovaný, alebo námesačný, alebo v nejakom tranze - jednoducho ide. A všimni si vodu kde stojí - kamera to málokedy ukáže a keď, tak z dialky. Pri chodidlách je voda zčerená - drobno sa vlní ako na plytčine.
        Ale je to pôsobivé, Copperfield sa ako dlho pripravuje na svoje kúsky!
        Pekný deň - finaja

        Komentár


        • #9
         [QUOTE=finaja;22115]
         Pôvodne odoslal Giza Zobraziť príspevok


         Pri tomto videu mi je čudné, prečo tam je ten veľký plavák pri schodoch ako vchádzal.
         Druhá vec, keď robí prvý krok do vody, zohne sa a pozrie kde stupí - v kolenách necíti istotu.
         Keď silou vôle, mám predstavu, že bude chodiť ako zhypnotizovaný, alebo námesačný, alebo v nejakom tranze - jednoducho ide. A všimni si vodu kde stojí - kamera to málokedy ukáže a keď, tak z dialky. Pri chodidlách je voda zčerená - drobno sa vlní ako na plytčine.
         Ale je to pôsobivé, Copperfield sa ako dlho pripravuje na svoje kúsky!
         Naozaj pôsobivé - ale s pevnou vôľou to nemá nič spoločné. Skôr s pevnými doskami.
         Nepamätáte si, že asi pred rokom takéto isté predstavenie urobil bratislavský vysokoškolák? Kráčal po vode asi v polovici Dunaja. Na druhý deň o tom písali v novinách a chlapci to aj celkom prozaicky vysvetlili.
         Bolo to pripravené - tesne pod hladinou vopred umiestené pohyblivé dosky (či také čosi) - už si nepamätám. Šikovní recesisti, u nás si ovšem - okrem údivu davu na promenáde - vyslúžili vyhrážky paragrafom za porušenie bezpečnosti riečnej dopravy. Aspoň Bratislavčania by si to pamätať mali.

         Komentár


         • #10
          [QUOTE=dada;22247]
          Pôvodne odoslal finaja Zobraziť príspevok

          Naozaj pôsobivé - ale s pevnou vôľou to nemá nič spoločné. Skôr s pevnými doskami.
          Nepamätáte si, že asi pred rokom takéto isté predstavenie urobil bratislavský vysokoškolák? Kráčal po vode asi v polovici Dunaja. Na druhý deň o tom písali v novinách a chlapci to aj celkom prozaicky vysvetlili.
          Bolo to pripravené - tesne pod hladinou vopred umiestené pohyblivé dosky (či také čosi) - už si nepamätám. Šikovní recesisti, u nás si ovšem - okrem údivu davu na promenáde - vyslúžili vyhrážky paragrafom za porušenie bezpečnosti riečnej dopravy. Aspoň Bratislavčania by si to pamätať mali.

          Ďakujem, ja som to brala len z logického hľadiska, ale ty máš rukolapné vysvetlenie.
          Pekný deň - finaja

          Komentár

          Pracujem...
          X