Oznámenie

Collapse
Zatiaľ žiadne oznámenie.

FAETON – Zem, ktorá bola pred nami? (1/2)

Collapse
X
 • Filter
 • Čas
 • Zobraziť
Clear All
Nové príspevky

 • FAETON – Zem, ktorá bola pred nami? (1/2)

  Click image for larger version

Name:	faeton1.jpg
Views:	1
Size:	22,6 KB
ID:	67971 Niektorí vedci sa domnievajú, že v našej slnečnej sústave existovala pred
  dávnymi časmi desiata planéta zvaná Faeton. Ich hypotéza potvrdzuje
  obsah starej gréckej povesti. Čo sa však s touto planétou stalo?
  Padla za obeť nejakej vesmírnej katastrofe?
  Alebo azda ešte stále existuje a len sa nám skrýva?

  Povesť o Faetonovi
  a jeho osudnej jazde na slnečnom voze má korene zrejme
  až v mýtických časoch. Faeton sa už od mladosti vášnivo cvičil v riadení voza,
  pretože sa chcel vyrovnať svojmu božskému otcov Héliovi, ktorý deň čo deň jazdil
  na slnečnom voze po oblohe a staral sa tak o rovnomerný rytmus času na Zemi.

  Diov syn Epafos si však dospievajúceho mládenca doberal a spochybňoval jeho
  božský pôvod. Faeton chcel s týmto osočovaním skoncovať a požiadal svojho
  otca, aby ho nechal jeden deň riadiť slnečný voz. Stalo sa, čo sa stať muselo. Len
  čo si kone všimli, že opraty nedrží v rukách ich vlastný pán, opustili zvyčajné
  nebeské dráhy času a priestoru. Slnečný voz sa priblížil k súhvezdiam Lev, Rak,
  Pastier a Škorpión a tak ich zohrial, že sa vychýlili zo svojich prapôvodných miest vo vesmíre.

  CHAOS NA ZEMI

  Faeton sa snažil uniknúť bližšie k zemskému povrchu. Na našej rodnej planéte to však spôsobilo obrovský žiar, ktorý spálil
  živočíšstvo i rastlinstvo, a zo Zeme začali šľahať plamene. Pozemské božstvá volali na pomoc Dia, ktorý zoslal na slnečný
  voz blesk. Faeton stratil rovnováhu, zrútil sa a zahynul. Zem sa z toho spamätávala len s veľkými ťažkosťami. Zeus nakoniec
  uviedol Zem i nebesia do poriadku a žiaľom zlomený Hélios sa opäť ujal svojej úlohy riadenia slnečného voza.

  NARUŠENÁ HARMÓNIA

  Popri tejto gréckej báji zaujala už aj antických autorov najviac teória o kométe, ktorá sa údajne zrútila na Zem a spôsobila
  obrovskú katastrofu. Niektorí astronómovia sa dodnes domnievajú, že
  mohlo ísť dokonca o zvyšky nejakej planéty – možno práve osudnej planéty nazývanej Faeton, ktorej existenciu po
  stáročia tušili niektorí astronómovia a astrológovia so znalosťami Biblie,
  pretože im vtedy známa podoba slnečnej sústavy nepripadala ako harmonická a vyvážená. Posledný, kto túto božsky
  predurčenú „harmonia mundi“ predpokladal, nebol nikto menší než slávny astronóm Johannes Kepler.
  Už začiatkom 17. Storočia zistil, že vzájomné vzdialenosti planét možno zaznamenať v matematicky i muzikálne
  harmonických pomeroch.

  ZÁHADNÁ MEDZERA

  Pre Keplera a ďalších astronómov však zostala nevysvetlenou záhadou veľká prázdna medzera medzi Marsom a Jupiterom,
  ktorú križuje iba roj asteroidov, dnešné pásmo planétok. Nie je možné, že tu kedysi po svojej dráhe krúžila planéta, ktorá
  potom za nejasných okolností explodovala a zanechala po sebe trosky prastarej kozmickej hmoty? Hypotézu Johannesa
  Keplera a niektorých jeho predchodcov nakoniec potvrdila jedna z teórií dnešných bádateľov, ktorí neobvyklý počet

  potenciálnych meteoritov v tomto priestore interpretujú jednoznačne ako zvyšky planéty. V astronómii existuje dokonca
  pravidlo tzv. Titiusov-Bodeho rad, podľa ktorého platí pre vzdialenosť planét obiehajúcich okolo Slnka určitá zákonitosť.
  Vzdialenosť medzi Marsom a Jupiterom je dvakrát väčšia, než by podľa tejto zákonitosti mala byť. V týchto miestach teda
  chýba, ako sa domnieval už Johannes Kepler, istá planéta Y. Ide o bájny Faeton?

  KAM SA PODELA TÁTO PLANÉTA?

  Na túto časť slnečnej sústavy sa musíme pozrieť dôkladnejšie. Predpokladaný Faeton by sa v týchto miestach nachádzal
  350 až 400 miliónov kilometrov od Slnka
  , čo je viac ako dvakrát toľko, než je od Slnka vzdialená Zem (približne 150
  miliónov kilometrov), presne na rozhraní medzi kozmických životom a kozmickou smrťou. Nachádzal by sa na okraji
  biosféry, čiže ekosféry, ktorá sa považuje za pás života v našej slnečnej sústave. Iba vnútri tejto oblasti je v podstate možná
  evolúcia živej hmoty. Biosféra siaha od obežnej dráhy Venuše cez dráhu Zeme až do priestoru medzi Marsom a Jupiterom.

  Kde sa teda nachádza alebo kam sa podela záhadná planéta? Mnohí vedci umiestňujú túto tak dlho známu „neznámu“ za
  Slnko. Keďže vraj v súčasnosti nevystupuje zo slnečného tieňa a ani v blízkej budúcnosti z neho nevystúpi, nemôžeme ju
  vidieť. Dokonca ani kozmické sondy skúmajúce Slnko dosiaľ nevniesli svetlo do tejto otázky, čo znamená, že neobjavili
  žiadny Faeton, ktorý by sa skrýval za Slnkom.

  Zdroj internet: http://rok2012.sk
  Last edited by editor; 14.1.2012, 13:35.

 • #2
  FAETON – Zem, ktorá bola pred nami? (2/2)

  Click image for larger version

Name:	planeta.jpg
Views:	1
Size:	27,6 KB
ID:	61358
  Prechádzajúci článok o Fateone 1/2. Bádatelia, ku ktorým patrí napríklad americký
  astronóm Charles Kowal, majú názor, že planéta Faeton zanikla pred 175
  miliónmi „pozemských“ rokov. Podľa nich vtedy došlo k zrážke Faetonu s
  planétkou
  , čo bola údajne vesmírna katastrofa obrovských rozmerov, ktorá
  priviedla celú našu slnečnú sústavu na pokraj zániku.

  Našou slnečnou sústavou sa vtedy vraj rútili úlomky hornín, ktoré bombardovali
  planéty aj ich mesiace a napríklad na Marse vytvorili krátery s priemerom 600
  kilometrov a hĺbkou 25 kilometrov.

  Planéty Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún podľa tejto teórie navyše pritiahli
  väčšie úlomky, z ktorých sa stali ich prstence a mesiace.

  ŽIVOT NA FAETONE?

  V každom prípade je nápadné, že prstence nemajú rovnaké chemické zloženie ako planéty, okolo ktorých krúžia. Aj pri
  mesiacoch môžeme objaviť niektoré pozoruhodné rysy, napríklad Deimos, vonkajší mesiac Marsu, má veľmi málo vlastnej
  hmoty, čo niektorých vedcov priviedlo k domnienke, že je dutý. Iní idú dokonca ešte ďalej a uchyľujú sa k fantastickej
  hypotéze, že Deimos využívali niekdajší obyvatelia našej slnečnej sústavy na ťažbu nerastných surovín.

  Neprišli títo mimozemšťania z Faetonu? Podľa názoru presvedčených zástancov existencie Faetonu bola táto tajuplná planéta
  obývaná a dokonca podľa nich mohla byť prapôvodným domovom obyvateľov bájnej Atlantídy, o ktorej písal už grécky
  filozof Platón.

  MNOHO OTVORENÝCH OTÁZOK

  Otázka súvislosti medzi zánikom Atlantídy a zničením planéty Faeton patrí zrejme do ríše fantázie. Moderná veda má síce
  v tomto smere v zálohe mnoho otvorených otázok, ale dosiaľ sa nepodarilo nájsť na ne definitívne a uspokojivé odpovede.
  Nie je napríklad jasné, kedy a kde došlo geohistoricky ku kolísavým a kývavým pohybom Zeme, ktoré zapríčinili posunutie
  zemskej osi, čo na našej planéte vyvolalo ničivé prírodné katastrofy. Aj prepólovanie zemského magnetické poľa, ktoré
  sa niekoľkokrát opakovalo, by mohlo mať popri pozemských i galaktické príčiny – napríklad aj zrážku s pozostatkami
  planéty Faeton.


  Niet pochýb o tom, že prepólovanie zemského magnetického poľa sa skutočne udialo, pretože jeho siločiary sú ako
  elektrické odtlačky prstov vpečatené v stuhnutej magme. Či už príčinou všetkých týchto prírodných katastrof bol
  Faeton
  , alebo nie, jedno je isté: pre vznik našej slnečnej sústavy sú charakteristické rôzne explózie, erupcie a kolízie – a to
  až do relatívne nedávnej doby pred niekoľkými tisícmi rokov.

  PRADÁVNE DOKUMENTY

  Fantáziu slávnych bádateľov podnecujú početné archeologické nálezy. Za jeden z najzáhadnejších prehistorických
  dokumentov sa považuje sumerská hlinená tabuľka, na ktorej sú vyobrazené naše planéty – presne v správnych
  pomeroch ich veľkostí, akoby ich niekto pozoroval ďalekohľadom.

  Záhadou
  však je, že neznámy astronóm zaznamenal desať planét namiesto deviatich. Okrem toho archeológovia
  objavili pradávne kalendáre, ktoré naznačujú skracovanie pozemského roku hlboko pod 365 dní, čo je pravdepodobne
  spôsobené kozmickými katastrofami.

  EXISTOVAL NA FAETONE INTELIGENTNÝ ŽIVOT?


  Vychádzajme jednoducho z toho, že medzeru medzi Marsom a Jupiterom na perlovom náhrdelníku planét, ktorá bola od
  počiatkov astronómie pre mnohých vedcov nelogická, skutočne vypĺňa desiata planéta, nazývaná Faeton.
  Teoreticky je tento viariant možný, pretože niektoré hypotézy o Faetone, vychádzajúce čisto matematicky z empirických
  astronomických hodnôt, nemožno tak ľahko zmiesť zo stola – prinajmenšom zatiaľ nie – iba sa na dnešnom stupni poznania
  nedajú dokázať.

  Faeton, vzdialený 350 až 400 miliónov kilometrov od Slnka a svojou veľkosťou zodpovedajúci miestu medzi
  Marsom a Jupiterom, aby tak bol napríklad starší než Zem.
  V našej slnečnej sústave by sa nachádzal vnútri takzvaného
  pásu života, v ktorom existuje biosféra – porovnateľná s našou planétou – a teda by sa tam mohol vyvíjať život.

  Je teda reálne, že na Faetone existoval dávno pred vznikom Zeme vysoko rozvinutý a inteligentný život
  ,
  ktorý disponoval minimálne všetkými nám známymi technológiami vrátane kozmických letov a prípadne aj vyšším stupňom poznania.

  Zdroj internet http://rok2012.sk/faeton-2/
  Last edited by editor; 14.1.2012, 13:36.

  Komentár


  • #3
   No toto - čítala som si články nahlas aby som si aspoň niečo uvedomovala. Koniec sveta by nemal byť pretože v skúmaní vesmíru sú ľudia na začiatku, takže majú čo robiť ešte tisíce rokov.

   Dobre sa to číta. Na planéte Faeton bol pravdepodobne inteligentný život, pretože bola v tzv. páse života a podmienky pre život tam boli porovnateľné s podmienkami na Zemi, ale kam sa vraj podela?

   Neviem či článok vychádza z nejakých potvrdených prameňov a je výsledkom skúmania múdrych hláv alebo chce len vzbudiť senzáciu, na internete človek nikdy nevie. Ale domnienka, že nie sme, alebo (ak Faeton zanikol) sme neboli vo vesmíre sami, je zaujímavá.
   Teda tak.

   Komentár


   • #4
    Pôvodne odoslal Giza Zobraziť príspevok
    No toto - čítala som si články nahlas aby som si aspoň niečo uvedomovala. Koniec sveta by nemal byť pretože v skúmaní vesmíru sú ľudia na začiatku, takže majú čo robiť ešte tisíce rokov.

    Dobre sa to číta. Na planéte Faeton bol pravdepodobne inteligentný život, pretože bola v tzv. páse života a podmienky pre život tam boli porovnateľné s podmienkami na Zemi, ale kam sa vraj podela?

    Neviem či článok vychádza z nejakých potvrdených prameňov a je výsledkom skúmania múdrych hláv alebo chce len vzbudiť senzáciu, na internete človek nikdy nevie. Ale domnienka, že nie sme, alebo (ak Faeton zanikol) sme neboli vo vesmíre sami, je zaujímavá.
    To ťa teda obdivujem, ja som kúsok prečítala, ale som z toho hlúpa. Viac si pamätám z tvojho príspevku.
    Pekný deň - finaja

    Komentár


    • #5
     Ak by to bola pravda, že inteligentný život bol na inej planéte pred nami, tak potom až náš svet , naša Zem zanikne všetko sa bude opakovať.

     Je to zaujímave, vedci majú plno práce pred sebou.
     zmena je život

     Komentár


     • #6
      Pôvodne odoslal babickaanna Zobraziť príspevok
      Ak by to bola pravda, že inteligentný život bol na inej planéte pred nami, tak potom až náš svet , naša Zem zanikne všetko sa bude opakovať.

      Je to zaujímave, vedci majú plno práce pred sebou.
      Ja som ako finaja, už dlhé a odborné články môj mozog nedokáže absorbovať, preto už ani nemôžem pripomienkovať zákony.
      Domnienka, že život je aj na iných planétach vo vesmíre nie je nová a v poslednom čase sa začínajú objavovať správy o tom, že v Amerike naozaj kedysi v našom tisícročí, ba skoro storočí / v 20,/ naozaj havarovalo UFO a Američania pitvali pozostatky tých bytostí, ba že sú oblasti, kde ľudia pravidelne vidia a natáčajú vesmírne lode, lenže armáda to chce nasilu utajiť - no je to možné, ak je to pravda, kto má informácie o mimozemskom živote je oveľa viac vpredu pred ostatnými veľmocami a má v ruke poriadny trumf. Je to zase o boji o nadvládu. Ja sa toho bojím.
      to som ja,koza,vaša mama!

      Komentár


      • #7
       Zem ktorá bola.....

       Pôvodne odoslal babi ele Zobraziť príspevok
       Domnienka, že život je aj na iných planétach vo vesmíre nie je nová a v poslednom čase sa začínajú objavovať správy o tom, že v Amerike naozaj kedysi v našom tisícročí, ba skoro storočí / v 20,/ naozaj havarovalo UFO a Američania pitvali pozostatky tých bytostí, ba že sú oblasti, kde ľudia pravidelne vidia a natáčajú vesmírne lode, lenže armáda to chce nasilu utajiť - no je to možné, ak je to pravda, kto má informácie o mimozemskom živote je oveľa viac vpredu pred ostatnými veľmocami a má v ruke poriadny trumf. Je to zase o boji o nadvládu. Ja sa toho bojím.
       Je možné,že je aj iná civilizácia,ale sú to len dohady,možno aj preto nás tak zaujímajú.Človek je už taký tvor,že zajíma ho nepoznané.Neviem,ja tým Američanom neverím,oni chcú byť vo všetkom na čele a za akúkoľvek cenu.Nemusia chodiť ani do vesmíru a pitvať ufonov,aj tu narobia dosť zla.Ale, mimozemská civilizácia asi je veď aj Májovia verili,že ich Bohovia pristali u nich,z neba.
       Fraštačanka.

       Komentár


       • #8
        Pôvodne odoslal Anna Zobraziť príspevok
        Je možné,že je aj iná civilizácia,ale sú to len dohady,možno aj preto nás tak zaujímajú.Človek je už taký tvor,že zajíma ho nepoznané.Neviem,ja tým Američanom neverím,oni chcú byť vo všetkom na čele a za akúkoľvek cenu.Nemusia chodiť ani do vesmíru a pitvať ufonov,aj tu narobia dosť zla.Ale, mimozemská civilizácia asi je veď aj Májovia verili,že ich Bohovia pristali u nich,z neba.
        Súhlasím s tebou, tiež si myslím, že existuje iná civilácia, hoci som aj na pochybách, prečo len v Amerike. Ja Ameriku
        tiež vôbec nemusím, práve preto, že robia veľa zlého. Ale na druhej strane, pozrite si akí sú hrdí, že sú Američania.
        Všetci pri hymne ruku na srdce. Pri každej televíznej šou kriča, milujem ťa Amerika.

        Komentár


        • #9
         Pôvodne odoslal mariettaanna Zobraziť príspevok
         Súhlasím s tebou, tiež si myslím, že existuje iná civilácia, hoci som aj na pochybách, prečo len v Amerike. Ja Ameriku
         tiež vôbec nemusím, práve preto, že robia veľa zlého. Ale na druhej strane, pozrite si akí sú hrdí, že sú Američania.
         Všetci pri hymne ruku na srdce. Pri každej televíznej šou kriča, milujem ťa Amerika.
         Oni sú ako malé deti, hrdia sa tým, že sú Američania, ale ja by som sa mohla hrdiť, že som Nebešťanka. Však odtiaľ som sem prišla, nie? A tí Američania kde sa vzali? Skutoční Američania sú Indiáni, a oni si aj hovoria "prví ľudia". A čo s nimi tí hrdí Američania spravili? Pre mňa sú Amíci príliš jednoduchí, povrchní a konzum,ní a senzáciíchtiví. Mimozemšťania - ak je to pravda, že sa tam motajú - vidia, že je to veľká krajina, že má veľa moderných vynálezov a že sa pchá stále do vesmíru, tak sa asi chcú dozvedieť, čo im od nich hrozí. Nikde nie je napísané, že neokukujú aj Rusko, ale tí by to neprezradili ani za svet, ak niečo majú, držia to pod pokrievkou a špekulujú, ako to využiť na svoju prestíž a ovládnutie sveta. To je tiež taký nekultúrny národ, čo miluje ešte dnes Stalina a Lenina - rovnako aj Kórea.
         to som ja,koza,vaša mama!

         Komentár


         • #10
          Pôvodne odoslal babi ele Zobraziť príspevok
          Oni sú ako malé deti, hrdia sa tým, že sú Američania, ale ja by som sa mohla hrdiť, že som Nebešťanka. Však odtiaľ som sem prišla, nie? A tí Američania kde sa vzali? Skutoční Američania sú Indiáni, a oni si aj hovoria "prví ľudia". A čo s nimi tí hrdí Američania spravili? Pre mňa sú Amíci príliš jednoduchí, povrchní a konzum,ní a senzáciíchtiví. Mimozemšťania - ak je to pravda, že sa tam motajú - vidia, že je to veľká krajina, že má veľa moderných vynálezov a že sa pchá stále do vesmíru, tak sa asi chcú dozvedieť, čo im od nich hrozí. Nikde nie je napísané, že neokukujú aj Rusko, ale tí by to neprezradili ani za svet, ak niečo majú, držia to pod pokrievkou a špekulujú, ako to využiť na svoju prestíž a ovládnutie sveta. To je tiež taký nekultúrny národ, čo miluje ešte dnes Stalina a Lenina - rovnako aj Kórea.
          Stačilo, keby si sa, alebo sme sa hrdili, že sme Slováci. Nie hneď nebešťanka, odtiaľ si neprišla, ale od mami a tata.
          Či nie ?
          Za chvíľu bude : Všetci sme tu Slováci ? Igen.

          Komentár


          • #11
           Faeton

           Pôvodne odoslal mariettaanna Zobraziť príspevok
           Či nie ?
           Za chvíľu bude : Všetci sme tu Slováci ? Igen.
           Igen,asi všetci,od juhu až po sever a aj opačne.
           Fraštačanka.

           Komentár


           • #12
            Pôvodne odoslal Anna Zobraziť príspevok
            Igen,asi všetci,od juhu až po sever a aj opačne.
            Holvana Vinnetou?
            to som ja,koza,vaša mama!

            Komentár


            • #13
             Planéta Faeton ktorá bola 5x väčšia ako Zem sa nachádzala medzi Marsom a Jupiterom približne pred 5 tisíc rokmi. Civilizácia ktorá tam žila sa zničila prostredníctvom tzv. "Grálu" ktorý spôsobil to že 80% planéty vybuchlo bez výronu energie (fyzikálny jav ktorý ešte musíme objaviť) a zvyšných 20% vybuchlo známym spôsobom a premenilo sa na pás asteroidov.

             Komentár


             • #14
              No nie je jednoduchšie veriť, že našu matičku Zem a ostatné k tomu patriace stvorila jedna nadprirodzená bytosť, ako si lámať hlavu s tajomstvami vesmíru?
              Ale ešte že tu tie tajomstvá sú. Ak by neboli, ľudia by sa asi zbláznili. Je to dobre zariadené, ľudskú túžbu vedieť stále viac a viac vesmír spĺňa.
              Čo sa týka planéty Faeton, vraj možno existuje, ale je schovaná. To je v tom článku. Iní tvrdia, že už nie je, že ten pás asteroidov je z nej.
              Je zaujímavá veta ktorú napísal ASCAR, a to že na Faetone bola aj civilizácia, a planéta bola zničená prostredníctvom tzv. "Grálu" čo je fyzikálny jav, ktorý ľudstvo ešte nepozná. Je to pravda? Ale možno to len zle chápem alebo neviem ako to mám chápať.
              Teda tak.

              Komentár

              Pracujem...
              X