Animácie satelitných záberov oblačných frontov - sú premietané v "časovej kompresii" - k nim pre predstavu v ktorom okamihu premietania...
Kinetický architektonický prvok (pozlátená guľa symbolizujúca slnko, na top-e budovy v kanadskej Ottawe) pohybujúci sa v priebehu času dňa po polkruhovej konštrukcii. Ako v našej pesničke : Sadaj slnko, sadaj ...