Odkaz všetkým starým ľuďom: nie ste zbytoční!Staroba so sebou prináša mnoho problémov. Ako...