Nepočujete? Burácajúci hlas posledného súdu už volá: DOSŤ!
Osobný a posledný súd! Tieto dva pojmy súvisia s kresťansko...