Niet dôležitejšieho poznania, ako je toto! Spamätajte sa!Všetko, čo okolo seba vidíte, je...